Regulamin Sklepu
§1 Informacja o firmie
Sklep internetowy działający pod adresemhttps://hcde.com.pl ; https://hcde-sklep.com.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez STUDIO HCDE M.Reja 3, 50-354 Wrocław, NIP: 899-254-1707, REGON: 022281750, e-mail biuro@hcde.com.pl,
zwaną dalej  „ HCDE”
 
§2 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane spółce przez klientów Sklepu są przetwarzane przez HCDE 
2. Powierzone firmie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
    1. realizacji umowy zawartej z klientem Sklepu;
    2. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez HCDE, jeśli klient wyrazi na to uprzednią zgodę;
    3. jeżeli klient wyrazi na to uprzednią zgodę, dane osobowe klienta przekazywane są Grupie Allegro na zasadzie powierzenia przetwarzania tych danych na podstawie zawartej umowy. Dotyczy to zwłaszcza adresu e-mail Klienta, na który może zostać przesłana ankieta dotycząca transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w tym także po zalogowaniu się na stronie www.hcde-sklep.com.pl
4. Powierzone firmie dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).

§3 Opisy i zdjęcia produktów
1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.hcde-sklep.pl, kierowane przez HCDE. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
2. Zdjęcia oraz opisy czy treść zawartości wszystkich stron  https://hcde-sklep.com.pl objęte są Prawami Autorskimi, nie zezwala się na ich kopiowanie, przerabianie, przetwarzanie bez pisemnej zgody HCDE Wszelkie tego typu czynności będą zgłaszane do odpowiednich Instytucji jako naruszenie praw autorskich w celach odszkodowawczych.

§4 Ceny 
1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych (PLN).
2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep. Ceny w siedzibie HCDE, mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Każda zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie udostępniona klientowi przed złożeniem zamówienia.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§5 Zamówienia

1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.hcde-sklep.pl. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością zaksięgowania wpłaty na koncie.
2. Informacja udzielona przez spółkę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
3. W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie HCDE., złożenie zamówienia w Sklepie poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu i dokonania pełnej opłaty na który dowód stanowi dokument sprzedaży.
4. HCDE. zobowiązany jest do dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.


§6 Dostawa
1. Towar zamówiony w Sklepie, dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient ma możliwość odbioru osobistego w sklepie HCDE WROCŁAW- ul. M.REJA 3,50-354 WROCŁAW (*BUDYNEK SZKOŁY ZS8) od pon-pt- 10:00-18:00
2. Na czas otrzymania towaru składa się:
1. czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (czyli zamówienie złożone w soboty, niedziele oraz święta zostanie przekazane do realizacji w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji „1 dzień roboczy”.
2. czas dostawy - czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia (przesyłka priorytetowa pocztowa zwykle dociera do adresata w ciągu 1-3 dni od nadania;
3. Czas realizacji "1 dzień roboczy" oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W przypadku zaksięgowania należności lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze do godziny 9:00 rano, towary z czasem realizacji "1 dzień roboczy" zostaną nadane tego samego dnia. W wyjątkowych przypadkach towary z czasem realizacji „1 dzień roboczy" mogą zostać nadane z opóźnieniem 1 (jednego) dnia roboczego.
4. Zamówienie towarów o różnym czasie realizacji wymaga uzgodnienia pomiędzy klientem a HCDE sposobu realizacji zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wysyłce zamówionych produktów w chwili skompletowania całości zamówienia lub wysyłce każdego towaru osobno, zgodnie z jego statusem dostępności, z uwzględnieniem wynikających z tego kosztów przesyłki, o których HCDE. poinformuje klienta przed podjęciem przez niego decyzji.
5. Wraz z towarem wydawane są niniejszy regulamin, faktura VAT lub paragon fiskalny oraz w przypadku jeżeli występuje dokument gwarancyjny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów fakt ten klient winien niezwłocznie zgłosić spółce w celu uzupełnienia braków.
6. Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować spółkę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, a uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt HCDE lub nie odbierać przesyłki.
7. Towar producenta Vorwerk Kobold, dostarczany jest raz w miesiącu, z tego względu zamówienia na system Kobold składane są z terminem realizacji do 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty na konto.

§7 Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
1.1. Przelew na rachunek bankowy HCDE  (wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym HCDE ) - przed wydaniem towaru klientowi.
1.2 Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby HCDE - w momencie odbioru towaru.
1.3 Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika - w momencie odbioru towaru tzw."opłata za pobraniem u kuriera".
1.4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem:
1.4.1 Płatności Shoper :

Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile – Usługi bankowe
 • Płatności BLIK

 

1.4.2 Przelewy 24

2. HCDE może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez HCDE  jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
3. HCDE może przenieść prawa wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez klienta na piśmie pod rygorem nieważności.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, dokonujący zakupu jako konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie urządzenia lub w którym wskazana przez klienta osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie urządzenia/towaru.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia w którym otrzymamy od Państwa wypełniony formularz zwrotu wraz ze sprzętem oraz dokumentem sprzedaży.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. 

3. Koszt odesłania przesyłki zwrotnej ponosi Klient. 

4. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie sprawdzić pracę systemu Vorwerk Kobold, lecz nie wykonywać nim generalnych porządków. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Zmniejszenie wartości towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez przedsiębiorcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego towaru jako towaru używanego.

6. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

Cel wprowadzenia powyższych wymagań został określony w założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011r. 

§9 Procedura reklamacji
1. Klient w przypadku stwierdzenia wady objętej uprawnieniami z rękojmi lub wady objętej gwarancją może zgłosić odpowiednie żądanie do Biura Obsługi Klienta HCDE  za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów – listownie lub osobiście: ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław, elektronicznie: biuro@bestvac-kobold.pl.
2. HCDE  rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od dostarczenia reklamowanego sprzętu wraz z prawidłowo wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym oraz dokumentami sprzedażowymi (oryginały).
3. W celu usprawnienia procedowania zgłoszenia reklamacyjnego, HCDE  zaleca, aby przed wysłaniem towaru, klient skontaktował się z Biurem Obsługi Klienta HCDE 
4. Rekomendujemy, by wysyłając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło".
5. Towar należy przysyłać z akcesoriami, które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania.
6. Do towaru dołącza się dokładny opis wady wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana wada występuje. Umożliwi to szybszą diagnozę wady i realizację danej reklamacji. Dodatkowo klient powinien określić swoje oczekiwania reklamacyjne.
7. Do reklamowanego towaru klient winien dołączyć oryginał książki gwarancyjno-serwisowej oraz faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie.
8. W przypadku, gdy towar dostarczony do HCDE  nie uzasadnia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, a wada wynikła z winy klienta, HCDE  skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z dostarczonym towarem. W szczególności HCDE   – według wyboru klienta – może dokonać naprawy dostarczonego towaru na wyraźne zlecenie klienta (naprawa pozagwarancyjna) oraz po uprzednim zaakceptowaniu przez klienta kwoty naprawy i kosztów transportu bądź odesłać urządzenie bez wykonywania dodatkowych czynności.
 

§10. Serwis
1. W celu zgłoszenia usterki gwarancyjnej lub chęci skorzystania z Autoryzowanego Serwisu Vorwerk Kobold, Kirby,Rainbow i Roboclean prosimy o kontakt:
Tel: +71 728-84-34
E-mail: serwis@hcde.com.pl

§ 11. Usługi posprzedażowe
1. HCDE  informuje o możliwości świadczenia odpłatnych usług serwisu pogwarancyjnego i pozagwarancyjnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia na warunkach każdorazowo uzgadnianych z klientem.

§ 12. Informacja o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów
1. W razie powstania ewentualnych sporów między klientem, będącym konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość wykorzystania pozasądowej drogi ich rozstrzygania - ADR (Alternative Dispute Resolution). Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie (SPSK) oraz możliwe jest wszczęcie mediacji. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek tj. wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodę muszą wyrazić obie strony, tj. zarówno konsument jak i przedsiębiorca.

§ 13. Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.
2. HCDE  informuje o możliwości przerw w korzystaniu ze Sklepu zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
3. Korzystanie ze Sklepu jest uwarunkowane spełnieniem przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli (w przypadku wersji mobilnej 320 x 480 pikseli),
3. do otwarcia faktury elektronicznej wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader,
4. do obsługi zamówienia wymagane jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemu Sklepu.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresemhttps://hcde-sklep.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

5. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 2019-01-30 | AKTUALIZACJA: 01.02.2020
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl